Sărbătoare mare pe 20 aprilie 2024. Sfântul sărbătorit în această sâmbătă

Pe 20 aprilie 2024, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Ierarh Teotim, episcopul Tomisului, cunoscut pentru numeroasele sale minuni. Este o zi specială în calendarul ortodox dedicată acestui sfânt venerat.

Este tradițional să se rostească o rugăciune specifică pe data de 20 aprilie pentru a onora memoria Sfântului Ierarh Teotim. Această rugăciune este considerată a fi de mare ajutor celor credincioși.

Sfântul Ierarh Teotim a trăit în perioada de tranziție dintre secolele IV și V și a fost originar din Dacia Pontica. A devenit episcop al Tomisului în jurul anilor 385-390, având prima mențiune în această funcție în lucrarea „De viris illustribus” a Fericitului Ieronim. Era recunoscut pentru devotamentul său față de Dumnezeu și pentru dragostea față de oameni, ducând o viață modestă dedicată vindecării suferințelor umane.

Sfântul Teotim a fost, de asemenea, un apropiat al Sfântului Ioan Gură de Aur și un susținător al acestuia și al creștinismului în momentele dificile. A murit la începutul secolului al V-lea, lăsând în urma sa o moștenire spirituală valoroasă.

Rugăciunea dedicată Sfântului Ierarh Teotim este profundă și cuprinde cereri pentru eliberarea de patimi și ispite, vindecare spirituală și trupească, și protecție divină. Este o invocație pentru ajutor în purtarea greutăților vieții și în lupta împotriva răului, cerând mila și iubirea Sfântului pentru a găsi pacea și luminarea duhovnicească.

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cel prieten și asemenea prin dumnezeiasca viețuire marelui Ioan Gură de Aur, veșnicule locaș al sălășluirii Sfintei Treimi, ajută-ne pe noi, cei căzuți în robia patimilor, în marea învolburată a ispitelor și în cumplite neputințe. Nu ne lăsa pradă pierzării în iadul deznădejdii, spre batjocura vrăjmașului, ci ascultă săracă rugăciunea noastră pe care o aducem acum cu umilită și înfrântă inimă, că mult poate mijlocirea dreptului înaintea Preabunului Dumnezeu.

Dezleagă-ne din legăturile nevăzute, tămăduiește-ne și ne călăuzește la raiul smereniei, cu darul de sus și rugăciunile tale către Domnul. Acoperă-ne mintea de năvălirile păgâne și pierzătoare, alinându-ne cu o picătură din roua dumnezeieștii isihii, și ne deschide inima cu razele înțelegerii duhovnicești, ca să ne gătim cum se cuvine a-L primi pe Mântuitorul Hristos. Păzește țara și poporul acesta de meșteșugitele curse ale nevăzutului vrăjmaș, ferește-ne de toată înșelarea și de apăsarea duhului lumesc, potrivnic credinței și iubirii dumnezeiești.

Ajută-ne să ne lepădăm de toți idolii văzuți și nevăzuți și de toată aplecarea egoistă împotrivitoare Crucii iubirii lui Hristos. Întărește-ne a ne purta cu mulțumire crucea încercărilor și suferințelor îngăduite de milostivul Dumnezeu spre curățirea și tămăduirea rănilor de moarte ale păcatului. Sprijină-ne la tot pasul, îndemnându-ne și ridicându-ne din multele căderi, în urmarea lui Hristos.

Treci peste nevrednicia noastră și, cu iubirea ta de părinte, iartă-ne și ne primește, ajutându-ne să regăsim în noi, prin pocăință și cu darul lui Hristos, icoana chipului dumnezeiesc. Ca, lepădând orice necurată pornire sau pătimașă deprindere, să nu scârbim cu nimic și să alungăm pe Duhul Cel Sfânt Care lucrează în noi asemănarea cu Dumnezeu. Acoperă-ne cu haina iubirii părintești, ridică-ne și fii împreună cu noi pe cărarea cea strâmtă și necăjită ce duce spre Viață. Atinge-te de noi, cei bolnavi sufletește și trupește, și oprește cu harul dat ție de sus curgerea patimilor, ca să putem găti în inima noastră lăcaș Preasfintei Treimi. Cheamă peste noi suflarea harului lui Hristos ce alungă poftele și nălucirile spurcate, de zi și de noapte, și ne curățește simțirile spre a-L vedea pe Hristos strălucind. Așa, Sfinte Ierarhe Teotim, ajută-ne nouă să aducem prescura rugăciunii și vieții noastre la altarul preacurat al Domnului, ca să primim și noi de la Duhul Cel Sfânt prefacerea duhovnicească și viața Trupului lui Hristos. Și așa, la sfârșitul acestei petreceri pământești, să putem și noi intra întru bucuria binecuvântată a Tatălui Ceresc. O, dumnezeiască Iubire care în sfinți strălucești și ne descoperi nouă Chipul mântuitor al Sfintei Treimi, vino și te sălășluiește întru noi, cei ce ne închinăm ție. Amin.

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *