Rugăciunea care face minuni: Află cum te poate ajuta Sfântul Mina să-ți rezolvi problemele financiare și de sănătate!

sfantul-mare-mucenic-mina
ziarullumina.ro

De-a lungul timpului, Sfântul Mina a fost cunoscut drept un sprijin de neprețuit pentru cei care se roagă cu credință. Se spune că rugăciunile adresate lui pot aduce soluții rapide la problemele financiare și de sănătate.

Iată textul complet al rugăciunii către Sfântul Mina:

“Un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, pagubă mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău.

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, că să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din pagubă dându-i înapoi punga cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș după cuviință l-ai certat.

La fel și șchiopul care venea la sfânta biserică ta spre închinare, cu rugăciunea îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat.

De asemenea, atunci când iudeul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu, nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut în tine și a venit la credința creștină.

Aceste minuni ale tale, Sfinte, m-au făcut pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat.

De aceea, încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, Sfinte, că atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat.

Pentru aceasta și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg către tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, că să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubașul și scârbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te că să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, că să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”