Rugăciunea care se rostește azi, în Marțea Mare!

Rugăciunea care se rostește azi, în Marțea Mare!

În Marțea Mare se citește pilda celor 10 fecioare, cinci înțelepte și cinci neînțelepte, care au ieșit în întâmpinarea Domnului pregătindu-se pentru nuntă, adică întâlnirea cu Mântuitorul. Și în această zi, credincioșii citesc o rugăciune specială.

Marțea Mare – Este ultima zi în care bărbații mai muncesc în afara casei

Tradiția spune că în această zi se aspiră, se dă cu mătura, se spală geamuri, iar bărbații, după această zi trebuie să stea cât mai mult pe acasă și să-și ajute soțiile.

“O, Doamne, Dumnezeule al meu! astăzi stau osândit înaintea feței Tale celei Sfinte și-mi mărturisesc nevrednicia și neputința și nestarea și sărăcia mea; pentru acesta, o, Izvor dulce și Noianul mile! mă rog să deschizi stavilele cerului și să reverși peste mine, bunatățile milostivirii Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi să plâng și să spăl și să luminez sufletul meu de întinăciunea păcatelor cu pocăință tare și adevărată.

La aceasta, îți aduc mijlocitor pe Înainte Mergătorul Ioan să te roage să-mi dai darul acesta către carele zic: O, Învățătorule al pocăinței și făclie luminată a soarelui celui de taină, Hristos Dumnezeu! primește ticăloasa mea rugăciune; O, mărite proorocule, care ești mai mare decat toți proorocii, precum Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Evanghelie, tu cel ce ai dezlegat legăturile stârpiciunii părinților tăi, tu care ai arătat pe Stăpânul Hristos, poporului; tu care L-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se; tu care ai auzit glasul cel părintesc și ai văzut pe Duhul Sfânt pogorându-Se ca un porumbel peste Dânsul ascultă, te rog, cererea mea, aprinde făclia păcătosului meu suflet și mă luminează cu darul Tău, pentru că eu sunt spurcat cu gândurile mele cele rele și grozave, de vreme ce am risipit pământeasca mea moștenire și m-am făcut asemănător cu dobitoacele cele nepricepute și pasc împreună cu ele, ticălosul, la aceste pământești, fără de a gândi vreodată la cele cerești.

Adevărat, îngere pământesc al lui Dumnezeu și omule ceresc, eu am covârșit pe toți oamenii întru răutăți și întru lucrurile cele necuviincioase și pururea mă tăvălesc în tina păcatului și n-am rămas nici azi, nici ceas, nici clipă în voia lui Dumnezeu, ci am făcut numai voia mea, ca Samson cu cei străini de neam, și mort în groapa poftelor mele cele rele, ca odinioară Olofren, care era mai mult beat de pofta sa cea rea, decât de vinul ce i-a dat înțeleapta Iudița, care ca pe un nevrednic al vieții l-a omorât.

Marțea Mare – Deci, te rog, înviază-mă cu mijlocirea Ta de acestă moarte, tu care stai în cer înaintea Celui fără de moarte și Veșnicului judecător, ducându-L să se milostivească asupra mea. Ca cela ce ai multă îndrăzneală la dragostea Lui, întinde mâna cu care L-ai botezat, și strică gândurile mele cele rele și mă întărește să săvârșesc viața mea pe calea cea bună a lui Dumnezeu.

Și precum în viață, învățai poporul cu limba ta, așa și acum învață-mă pe mine cu darul tău și luminează mintea mea în poruncile Domnului; îndepărtează de la mine toate împotrivirile sufletului, mântuiește-mă de veșnica muncă și mă învrednicește Împărăției lui Dumnezeu întru care te bucuri pentru care să laud și să preamăresc numele tău cel Sfânt.

O, proorocule și botezătorule! scrie cuvintele mele în inima ta și însemnează ale tale întru a mea, pentru ca să te țin minte și să te păzesc până voi sfârși viața mea. Să stai lângă mine în ceasul morții mele, pentru ca să mă păzești de tot păcatul și să mă duci înaintea Stăpânului meu Dumnezeu.

Marțea Mare – Roagă-te încă și pentru toată lumea, să dea Dumnezeu creștinilor ajutor și celor vii și celor morți să-i odihnească de nevoile cele multe și ca un Preaputernic, să le dăruiască toate cele trebuincioase și să-i învrednicească împărăției Sale. Iar pentru cei necredincioși roagă-te să le lumineze Bunul Dumnezeu mințile și să vină pe calea cea dreaptă, pe calea Dumnezeului Adevărat și acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin”.